ถามตอบเรื่องฝึกงาน

หัวข้อ

(1/46) > >>

[1] สอบถามเรื่่องฝึกงานกับนกแอร์

[2] ฝึกงานที่สนามบินอู่ตะเภา

[3] เรียนนิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา ฝึกงานสายการบินได้มั้ยครับ

[4] อยากทราบการรับนักษาฝึกงานในช่วงปีมกราปี60

[5] ฝึกสหกิจที่การท่าอากาศยาน

[6] ฝึกสหกิจสายการบิน ได้เบี้ยเลี้ยงไหมครับ

[7] ใครเคยฝึกงานกับสายการบิน Oman บ้างคะ

[8] สอบถามเรื่องการฝึกงานสนามบินช่วง (มกราคาม - พฤษภาคม 2559) ครับ

[9] สอบถามเรื่องการ ขอสมัครสหกิจศึกษา ช่วงเดือนสืงหาคม 2558 - ธันวาคม 2558

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version