ประสบการณ์ฝึกงาน

หัวข้อ

(1/1)

[1] SHARE ประสบการณ์ฝึกงานกับ Singapore Airlines ค่ะ =)

[2] Share ประสบการณ์ การฝึกงานที่แอร์เอเชีย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version