เจ้าหน้าที่วิศวกรการบินและซ่อมบำรุง (Licensed engineer & maintenance)

หัวข้อ

(1/1)

[1] KLM ROYAL DUTCH AIRLINES is looking for ***Licensed Aircraft Engineer ***

[2] KLM is recruiting "AIRCRAFT LINE MAINTENANCE MECHANIC" (Contractual basis)

[3] Jet Asia รับ AIRCRAFT MECHANICS

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version