Author Topic: สอบถามเรื่องเล้าจน์ของคิวพาวเวอร์ค่ะ  (Read 3192 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kwan_bingo

 • Business class
 • ***
 • Posts: 92
 • ข้อมูลที่มีคุณค่า: +1/-0
 • Gender: Female
  • View Profile
อยากทราบว่าได้ค่าตอบแทนประมาณไหนคะ แล้วกะทำงานกี่ชั่วโมงคะ

Offline Oh-aey

 • Premium economy
 • **
 • Posts: 39
 • ข้อมูลที่มีคุณค่า: +0/-0
 • Gender: Female
  • View Profile
Lounge Attendant กับ Customer Service อยากทราบความแตกต่างของงาน อ่ะค่ะ

Offline amopro

 • Administrator
 • Beyond first
 • *****
 • Posts: 1673
 • ข้อมูลที่มีคุณค่า: +1026/-2
 • Gender: Male
  • View Profile
  • ThaiAirportJob.com
เหมือนกันคะแต่ทำคนละสถานที่แต่เนื้องานจะต่างกันค่อนข้างมาก